Tarwe

Tarwe behoort tot de grasachtige, en is het grootste akkerbouwgewas dat in Nederland wordt geteeld. Op ons bedrijf worden voornamelijk wintertarwe en zomertarwe geteeld. Dit wordt gedaan voor de tarwekorrels. Het stro wordt vaak verhakseld. Dit komt het bodemleven namelijk erg te goede. Ook kan het stro worden geperst en gebruikt in de veehouderij, paardenhouderij, of om bollen of wortelen af te dekken in de winter.

De wintertarwe wordt gezaaid in de herfst. De planten overwinteren en groeien in het voorjaar uit tot een hoogte van ongeveer een meter. De wintertarwe wordt meestal gezaaid na een intensief gewas als aardappelen of suikerbieten om het land weer tot rust te laten komen. Tarwe is een relatief gemakkelijk gewas voor ons om te telen. In de zomer is het druk want dan wordt de tarwe geoogst. Eind juli, of begin augustus, start de oogst van wintertarwe. Het oogsten gebeurt met een maaidorser op rupsbanden, om bodemverdichting te voorkomen. Deze machine heeft een graantank van 12.000 liter en een maaibord breedte van negen meter breed. Wanneer de afvoer geen beperking is kan tot wel 100 ton per uur worden geoogst. Het stro wordt meestal direct verhakseld en blijft achter op het land. De korrels worden naar de opslag getransporteerd en door onszelf opgeslagen en bewaard, tot de verkoop.

Na de oogst blijven de stoppels en het stro achter. Soms wordt hier eerst nog mest op uitgereden. Vervolgens wordt een groenbemester gezaaid. Dit is een speciaal gewas dat de conditie van de bodem verbeterd, en het organische stof gehalte in de bodem verhoogd. Dit levert onder andere een gezondere bodem, betere bewerkbaarheid en rijker bodemleven op. De meest geteelde groenbemesters zijn bladrammenas en gele mosterd.